Bully получава 10-годишнина преиздаване на мобилни устройства

^