Разлика между тестовия план, тестовата стратегия, тестовия случай, тестовия скрипт, тестовия сценарий и условията на теста

^