Британският търговец на дребно Simply Games изглежда е спрял да търгува

^