Дълбоко първо търсене (DFS) C ++ програма за пресичане на графика или дърво

^