Списък на Python - Създаване, достъп, нарязване, добавяне или изтриване на елементи

^