Twitch адресира катастрофичен хак, казва, че потребителските пароли/подробности не са изложени на риск

^