Неявно и явно чакане в Selenium WebDriver (Видове чакане на селен)

^