Работа със свойства на SoapUI - Урок № 8 за SoapUI

^