Трио от локализациите на Atlus изтичат, незабавно се изтеглят, след което се потвърждават

^