Какво представлява Java HashTable - внедряване и пример на HashTable

^