TimeShiftX, издаден за опростяване на тестването на изместване на времето

^