Тестването на софтуер е еднообразно ... О, наистина?

^