Snatcher, преразгледано: защо трябва да го играете, но не

^