Пример за TestNG: Как да създадете и използвате файла TestNG.xml

^