Как да възпроизведете невъзпроизводим дефект и да си заслужите усилията за тестване

^