Rising Thunder има за цел да разтърси сцената на бойните игри

^