Какво представлява жизнения цикъл на дефекти / грешки при тестване на софтуер? Урок за жизнения цикъл на дефекти

^