Актуализацията на Cuphead привежда версиите за PC и Xbox One в съответствие с Switch

^