Незадължително или не, новите реклами на улицата Fighter V в играта са лепкава смут

^