Atlus продължават да царуват страхотно с The Dark Spire DS

^