Мащабната продажба на превключватели на Nintendo в 900 игри всъщност включва някои неща от първа страна

^