Многомерни масиви в Java (2d и 3d масиви в Java)

^