Java Array - Декларирайте, създайте и инициализирайте масив в Java

^