Wrath of the Lich King получава дата на издаване и специална информация за изданието

^