Двойно свързан списък в Java - Примери за внедряване и код

^