Работа върху инструмента за автоматично внедряване на AWS CodeDeploy DevOps

^