Значение на малките увеличения на доставките в DevOps

^