AWS Elastic Beanstalk Урок за внедряване на .NET уеб приложение

^