DevOps Automation: Как се прилага автоматизацията в практиката на DevOps

^