Разлика между повторно тестване и тестване на регресия с пример

^