Изпълнение на теста при тестване на софтуер: Точен процес и план с пример

^