Тестване на дим срещу тестване на разумността: Разлика с примери

^