Примерен документ за план за изпитване (пример за план за изпитване с подробности за всяко поле)

^