Разговаряхме с креативния директор на World of Warcraft за експлозивния нов сюжет, ефикасността на търсенето в MMOs и драстичните промени в света PVP

^