Типове на цикъла на Unix Shell: Правете докато цикъл, За цикъл, До цикъл в Unix

^