Видове класове в Java: абстрактни, конкретни, окончателни, статични

^