Java Class Vs Object - Как да използвам клас и обект в Java

^