Най-голямата легенда за подземието на Zelda очевидно е Snowpeak Ruins

^