Създателят на Stardew Valley нарича предстоящата версия 1.4 „актуализация на всичко“, която цели да добави масивни промени в цялата игра

^