Spiritfarer има една последна актуализация с друг остров за изследване и още два духа, които да помогнат

^