Все още не знаем дали Боби Котик ще остане с Activision след сливането

^