Най-добрите моменти на Red Dead Redemption 2 идват от ограниченията

^