Тестване на база данни за селен (Използване на WebDriver и JDBC API)

^