Герои от видеоигри, които приличат на Дейвид Бауи

^