Spock за интеграция и функционални тестове със селен

^