Отчетът за продажбите на Sega разкрива 800 милиона игри на Sonic the Hedgehog, изместени към днешна дата

^