Примерен шаблон за доклад за изпитване за приемане с примери

^