EA търси да създаде „свързана вселена на Battlefield“

^