Колко подобрена е Xbox 360 изданието на The Witcher 2?

^