Redout II се стреми да надраска този анти-G състезателен сърбеж със стил

^